ปั๊มลมไร้สายที่มีแรงดันมีพลังงานจลน์ที่สามารถนำมาใช้บรรลุเป้าหมาย

อากาศที่มีแรงดันมีพลังงานจลน์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างได้ โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ประเภทนี้จะใช้ในแทบทุกประเภทของงานวิศวกรรม การผลิต หรือการดำเนินงานในโรงงานทั่วโลก ปั๊มลมไร้สายฟังก์ชันมีตั้งแต่การเติมลมยางจนถึงการช่วยการทำงานของอุปกรณ์มีวิธีการบีบอัดอากาศที่แตกต่างกันหลายวิธีปั๊มลมไร้สาย ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: เครื่องอัดอากาศแบบดิสเพลสเมนต์เชิงบวกและเครื่องอัดอากาศแบบดิสเพลสเมนต์

เชิงลบในบรรดาเครื่องอัดอากาศแบบดิสเพลสเมนต์เชิงบวก ปั๊มลมไร้สายยังมีประเภทที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ทั้งหมดนี้ทำงานโดยการบังคับอากาศเข้าไปในห้องที่ปริมาตรภายในห้องถูกลดต่ำลงเพื่อให้สามารถอัดอากาศได้ สิ่งเหล่านี้ให้ปริมาณอากาศที่มีแรงดันสูงคงที่ เครื่องอัดอากาศแบบดิสเพลสเมนต์เชิงบวกปั๊มลมไร้สาย ได้แก่ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

โรเตอร์ที่มีช่องในตัวซึ่งมีกลไกสำหรับการจัดวางใบมีดแบบต่างๆ

มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ปั๊มลมไร้สายพวกเขาใช้ลูกสูบที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสูบลมเข้าไปในห้อง ลูกสูบแต่ละตัวมีวาล์วทางเดียวที่จะช่วยส่งอากาศเข้าไปในห้องเพาะเลี้ยงปั๊มลมไร้สายเพื่อให้สามารถบีบอัดได้โรตารี่สกรูคอมเพรสเซอร์ ประเภทนี้ใช้สกรูเกลียวสองตัวที่เข้าชุดกัน ซึ่งจะหมุนเพื่อสร้างช่องระหว่างพวกมัน ที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทเข้าสู่ห้องที่จะถูกบีบอัด เมื่อสกรูหมุน ระดับเสียงมีแนวโน้มลดลงคอมเพรสเซอร์ใบพัดโรตารี่ปั๊มลมไร้สายใช้โรเตอร์ที่มีช่องในตัวซึ่งมีกลไกสำหรับการจัดวางใบมีดแบบต่างๆ เมื่อมันหมุน ใบมีดจะยาวขึ้นและสั้นลง

ปั๊มลมไร้สายขึ้นอยู่กับว่าใบมีดแต่ละอันที่เป็นปัญหานั้นกำลังอัดอากาศอยู่จริงหรือไม่ ใบมีดช่วยนำอากาศเข้าสู่ห้องเพาะเลี้ยงและบีบอัดปริมาตรเครื่องอัดอากาศแบบแทนที่เชิงลบประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงอุปกรณ์เหล่านี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่าไดนามิกดิสเพลสเมนต์ พวกมันสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางโดยใช้ใบพัดหมุนปั๊มลมไร้สายจากนั้นแรงดังกล่าวจะใช้ในการเร่งอากาศที่จับได้ซึ่งจะมีแรงดันขณะเคลื่อนผ่านใบพัดขณะหมุน

คอมเพรสเซอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันก็ต้องการอุปกรณ์น้อยลงเช่นกัน

พลังงานจลน์จะถูกส่งผ่านจากโรเตอร์ไปยังอากาศเพื่อบีบอัดแม้ว่าคอมเพรสเซอร์บางตัวจะหล่อลื่นด้วยน้ำมัน แต่ตัวอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ที่ไม่ใช้น้ำมันมีแบริ่งที่ปิดสนิท ด้วยเหตุนี้จึงมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์นั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด มอเตอร์มักจะใช้ไฟฟ้าและเงียบกว่าอุปกรณ์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันมากปั๊มลมไร้สาย 3 ระบบที่กล่าวว่าคอมเพรสเซอร์ที่หล่อลื่น

ด้วยน้ำมันมีข้อได้เปรียบด้านความจุที่มากขึ้นสำหรับแรงดันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ปั๊มลมไร้สายยังสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานกว่าคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมัน คอมเพรสเซอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันก็ต้องการอุปกรณ์น้อยลงเช่นกันไม่ว่าจะเลือกคอมเพรสเซอร์ประเภทใด ปั๊มลมไร้สายความร้อนทิ้งหรือที่เรียกว่าความร้อนจากอะเดียแบติกจะถูกสร้างขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อแรงดันแก๊สเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากงานที่ทำโดยรอบ เพื่อที่จะรักษาผลกระทบนี้ให้น้อยที่สุด