Monthly Archives: July 2015

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานจะช่วยให้เรามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น

3

คนทำงานบางคนกำลังคิด และตั้งคำถามกับตัวเองว่ากำลังจะหมดไฟในการทำงานหรือไม่ เมื่อเริ่มสำรวจตัวเอง เราพบว่าการทำงานในแต่ละวันของเราเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และไม่อยากทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว นี่อาจเป็นหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังหมดไฟในการทำงาน อาการหมดไฟในการทำงานของคนทำงาน เห็นได้จากอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน ไม่ใช่ร่างกายของเรา แต่เป็นจิตใจของเราต่างหากที่เหนื่อยอ่อน แล้วทำให้เราคิดไปว่า เราไม่สามารถทำงานได้ต่อไปหมดไฟในการทำงานอีกแล้ว หรือชีวิตทำงานของเราไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนวันก่อน ๆ บางครั้ง เราอาจรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานเริ่มไม่มีความสุข และท้ายที่สุด เราก็ต้องหางานใหม่ เพราะคิดว่างานใหม่จะดีกว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บางครั้ง เราอาจะต้องยอมรับว่าการลาออกหรือมองหางานใหม่ ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ดีที่สุดต่างหาก หลายคนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เราจึงจะไม่หมดไฟในการทำงาน หรืออย่างน้อยที่สุด คือรู้สึกไม่เบื่อที่จะต้องไปทำงานทุกวัน เคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกมีความสุขในการทำงาน แม้ว่าจะผ่านไปหลายปีแล้ว ก็ยังคงรู้สึกเหมือนว่าเรายังคงตื่นเต้นกับการทำงานอยู่เสมอ

สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหมดไฟในการทำงานอย่างรวดเร็ว น่าจะมาจากการที่เราชอบคิดเล็กคิดน้อย บางคนชอบคิดว่าการไม่ใช่คนโปรดของเจ้านาย ทำให้เติบโตในหน้าที่การงานช้ากว่าคนอื่น แต่ความเป็นจริงแล้ว อาจเป็นเพราะเรายังทุ่มเทไม่มากพอต่างหาก เราจึงไม่ก้าวหน้าเสียที การเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้เกิดทัศนคติในการทำงานที่ดี จะช่วยให้เรามีแรงใจในการทำงานมากขึ้น พยายามอย่าคิดว่าเพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ให้คิดว่าต้องทำอย่างไรเราจึงจะทำงานได้ดีขึ้น อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หากเราทำงานดีก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้น ต้องไม่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม หรือคนรอบข้างที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา ต้องยอมรับว่าบางคนหมดไฟในการทำงานเร็ว เพราะมีทัศนคติด้านลบมากเกินไปในการทำงาน การเพิ่มความคิดด้านบวกจะทำให้เรายังคงทำงานได้อย่างมีความสุข