Category Archives: Document Signing

วิธีการจัดการที่ถูกต้องของระบบ Document Signing

ส่วนที่ต้นทุนกระบวนการเอกสารเมื่อประเมินโซลูชันการจัดการเอกสาร Document Signing การระบุและมุ่งเน้นคุณลักษณะเหล่านั้นของธุรกรรมกระดาษเป็นสิ่งสำคัญ Document Signing อย่างยิ่งต่อต้นทุนและก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพโดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะเหล่านี้คือความเร็วคุณสามารถทำธุรกรรมทางธุรกิจได้เร็วแค่ไหนเร็วกว่าจะดีกว่าคุณภาพมีข้อผิดพลาดกี่ข้อและประเภทใดที่ส่งผลต่อเอกสารของคุณน้อยจะดีกว่าเวลาและ Document Signing

ความพยายามมีการป้อน Document Signing ข้อมูลมากน้อย

เพียงใดควบคุมคุณภาพและตรวจทานเอกสารมากน้อยเพียงใดน้อยจะดีกว่าสรุปแบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับการประมาณต้นทุนปัจจุบันของกระบวนการ Document Signing ที่ใช้กระดาษเป็นหลักเอกสารที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น/ออกจากระบบ มักเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบต้นทุนต่อไปนี้ด้วยข้อผิดพลาดที่ประมาณการของอุตสาหกรรมอัตราความไม่สมบูรณ์ที่และสมมติว่ามีการควบคุมคุณภาพเอกสาร Document Signing และการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ต้นทุนโดยประมาณต่อเอกสารเดียวต้องมีการป้อนข้อมูลลายเซ็นอยู่ในช่วง

เอกสารที่ไม่ต้องการความสมบูรณ์มักไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพที่แข็งแกร่งและการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างไรก็ตาม Document Signing โดยทั่วไปแล้วเอกสารดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้รับทางไปรษณีย์และหรือบริการจัดส่ง และอาจเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อนและมีราคาแพงต้นทุนโดยประมาณโดยเฉลี่ยของการผลิต การส่งมอบ และการจัดการเอกสารประเภทใบแจ้งยอดอยู่ที่ต่อช่วงเอกสารเดียวหมายเหตุการวิเคราะห์นี้ประเมินผลกระทบทางธุรกิจต้นทุนของกระบวนการที่ใช้กระดาษในปัจจุบันต่ำกว่าความเป็นจริง Document Signing

สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ Document Signing ในการวิเคราะห์

Document Signing การยื่นแบบกระดาษภาพทั้งสองอย่างการจัดเก็บในสถานที่นอกสถานที่วิธีการค้นหาและเรียกค้นข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเอกสารธุรกรรมและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจำนวนทรัพยากรจำนวนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ใช้กระดาษเป็นหลักการป้อนข้อมูล Document Signing การควบคุมคุณภาพการยื่น Document Signing คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาการจัดการเอกสาร ความเสี่ยงทางกฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดต้นทุนของเอกสารที่ Document Signing

ไม่เหมาะสมผลกระทบของกระบวนการกระดาษที่ช้าไม่มีประสิทธิภาพต่อความพึงพอใจ Document Signing การปฏิบัติงาน และการเก็บรักษาของที่ปรึกษา Document Signing ค่าเสียโอกาสของกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยกระดาษช้ามีลูกค้ากี่รายที่ไม่เคยทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นค่าใช้จ่ายของเงินที่ไม่ได้ลงทุนในขณะที่เปิดโอนบัญชีคืออะไรนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงไม่ได้รวบรวมองค์ประกอบวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญ เช่นปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ความสามารถในการขยายธุรกิจด้วยการเปิดใช้งานธุรกรรมแบบบริการตนเอง ทางไกล และผ่านมือถือ Document Signing

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ssl.z.com/th/aatl